Meerwaarde voor omgeving
Dijk en kadeversterkingen
Open & meedenkend

CO2-prestatieladder

Oldenkamp BV beschikt over het CO2 bewust certificaat niveau 5.

Oldenkamp BV streeft ernaar zo duurzaam mogelijk te werken. Er is een modern machinepark met schone motoren; wij investeren in duurzaam materieel, handelen bewust op basis van efficiënt energiegebruik en efficiënt gebruik van materialen.

Binnen de organisatie worden CO2-reducerende maatregelen tot stand gebracht en gehandhaafd. De jaarlijkse CO2-uitstoot wordt in kaart gebracht en jaarlijks kijken we of de uitstoot CO2 kan worden gereduceerd. In de grond-, weg- en waterbouw worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt. Het zuinig gebruik van en zuinig omgaan met transportmiddelen levert verhoudingsgewijs het hoogste CO2-reductierendement op. Voor Oldenkamp BV is de beperking van de CO2-uitstoot door dieselbesparing een belangrijke doelstelling. Door de machines slimmer te bedienen kan veel energie worden bespaard (Het Nieuwe Draaien).

Oldenkamp BV volgt de ontwikkelingen en implementeert deze waar mogelijk in de bedrijfsvoering.

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder, onze deelname in een sectorinitiatief of onze ketenanalyses? Kijk op de website van SKAO.

CO2 Emissie Inventaris jan-jun 2014

CO2 Emissie Inventaris jul-dec 2014

Rapportage CO2 Emissie Inventaris jan-jun 2015

Rapportage CO2 Emissie Inventaris jul-dec 2015

rapportage-co2-emmisie-inventarisatie-jan-jun-2016

Rapportage CO2 Emissie Inventaris jul-dec 2016

Rapportage CO2 Emissie Inventaris jan-jun 2017

CO2 emissie inventarisaties scope 1 en 2 over 2013

3.C.2. Communicatieplan CO2 ladder

3.D.1. Sectorinitiatief Sturen op CO2

4.A.1 Ketenanalyse kadeverbetering

Beleidsverklaring CO2 Oldenkamp BV