Oldenkamp B.V. Oldenkamp B.V. Oldenkamp B.V. Oldenkamp B.V. Oldenkamp B.V.

Zevenhoven, Groot onderhoud tussenboezemkade


Groot onderhoud tussenboezemkade Zevenhoven
Na een nationale aanbesteding volgens de onderhandse procedure heeft Waternet op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) opdracht gegeven aan de Combinatie Oldenkamp B.V. - GMB Civiel B.V voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van het project “Groot onderhoud tussenboezemkade Zevenhoven”.
Het kwalitatieve deel van de door de Combinatie Oldenkamp B.V. - GMB Civiel B.V. bij inschrijving ingediende plan van aanpak met een 4-tal criteria (1. Beperken schade en overlast, 2. Veiligheid, 3. Omgevingsmanagement, 4. Risicomanagement,) werd bijzonder hoog gewaardeerd.

Locatie
De tussenboezemkade ligt ter hoogte van Zevenhoven en Noordeinde. De totale lengte van de te versterken kade is ca. 4 km.

Uitvoering werkzaamheden
De kadeverbetering wordt in hoofdzaak uitgevoerd conform de onderstaande methodes:

1.    Buiten de kernen zal de kade verzwaard worden door het ophogen van het profiel en het aanbrengen van een steunberm van klei. Tevens zal op enkele locaties damwand of beschoeiing aangebracht worden.

2.    Binnen de kernen zal de verbetering hoofdzakelijk bestaan uit het vernieuwen van de beschoeiingen en damwanden alsook het aanbrengen van een kleikist. Bijzondere aandacht gaat hier uit naar de omgeving omdat de werkzaamheden in de tuinen van de bewoners plaatsvinden.

Uitvoeringsperiode
De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden. Dit betekend dat eerst een gedeelte afgerond wordt voordat aan het volgende kadevak begonnen wordt. Medio november 2012 wordt gestart met de werkzaamheden ter plaatse van de Dorpstraat in Zevenhoven. De volgende kadetrajecten welke verbeterd worden zijn respectievelijk Noordeinde en Zuideinde.

Gelijktijdig met deze werkzaamheden worden de groene kades in het buitengebied versterkt.

De werkzaamheden zijn naar verwachting medio juli 2013 afgerond.

Voor meer informatie kunt u de projectwebsite bezoeken:

http://www.kadeverbeteringzevenhoven.nl/

Terug naar vorige pagina
Laatste Project
Bunschoten, Dijkverbetering Arkemheense Zeedijk en Oostdijk Bunschoten, Dijkverbetering Arkemheense Zeedijk en Oostdijk
Aannemerscombinatie GMB Civiel BV – Oldenkamp BV werkt aan het project Dijkverbetering Arkemheense Zeedijk en Oostdijk, te Bunschoten. Dit project...

>> lees meer

Overige projecten
>> Amersfoort, Dijkverbetering Grebbeliniedijk
>> Arnhem, Uiterwaardvergraving Meinerswijk
>> Amsterdam, groot onderhoud kering Zeeburgerdijk
>> Raamsdonkveer, Dijkverbetering Amer-Donge
>> Oosterhout, EVZ Contreie
>> Berkel en Rodenrijs, Bergboezem Berkel