BGO Berkel

Status: in uitvoering
22-Maa-17 -

Uit de raamovereenkomst van Hoogheemraadschap Delfland heeft Oldenkamp op basis van de beste EMVI-aanbesteding het project BGO Berkel gegund gekregen. De kades in Berkel en Rodenrijs zijn aan vernieuwing toe. De totale lengte van de kades is ongeveer 6 km.

Vanwege de ligging in stedelijk gebied en de grote hoeveelheid stakeholders is omgevingsmanagement zeer belangrijk voor de uitvoering. Naast de omgevingsuitdaging, is het logistieke aspect van BGO Berkel een uitdaging die wij graag aangaan.

Werkzaamheden

  • Verhogen van de waterkering
  • Verwijderen van bestaande oeverconstructies
  • Aanbrengen van houten damwand
  • Aanbrengen stalen damwand
  • Aanvoer klei over het water