D’Eerdse Erven

Status: in uitvoering
-

Het bouw- en woonrijp maken van de bouwlocatie. Dit werk wordt in een 4-tal fasen uitgevoerd. Ten eerste wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Wat inhoud dat het gebied gereed wordt gemaakt voor woningbouw. Er worden rioleringen en huisaansluitingen aangelegd. Tevens krijgen de nutsbedrijven de mogelijkheid om de diverse nutsvoorzieningen in deze bouwfase aan te leggen. Als laatste onderdeel van deze fase wordt er een tijdelijke bouwweg van asfalt aangelegd. Deze weg is gelegen op de locatie van de definitieve weg.

Aan de noordzijde van de bouwlocatie wordt een geluidsscherm aangebracht om geluidsoverlast van de Eerdsebaan te minimaliseren. Dit geluidsscherm bestaat uit metalen staanders waartussen aluminium panelen worden gemonteerd. Het scherm wordt voorzien van een begroeiing.

Wanneer de woningen gereed zijn wordt het gebied in 3 fasen woonrijp gemaakt. Tijdens het woonrijp maken wordt de weg van een definitieve bestrating voorzien, zullen de lantaarnpalen en verkeersborden worden geplaatst. Tevens zal er een speeltuintje worden aangelegd.

Werkzaamheden bouwrijp maken

 • Bouwrijpmaken terrein
 • Opbreken verhardingen
 • Opbreken riolering
 • Grondwerkzaamheden
 • Aanbrengen riolering
 • Aanbrengen tijdelijke asfalt bouwstraat

Werkzaamheden woonrijp maken

 • Opruimen asfalt bouwstraat
 • Aanbrengen verhardingen
 • Aanbrengen afwatering
 • Aanbrengen straatmeubulair
 • Aanbrengen groenvoorzieningen
 • Aanbrengen geluidsscherm

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op de internetsite van de projectontwikkelaar: http://www.deerdseerven.nl/