Kadeverbetering Sweilanderpolder

Status: in uitvoering
01-Maa-17 - 01-Okt-17
Video

Na een nationale aanbesteding volgens de onderhandse procedure heeft Oldenkamp de opdracht Kadeverbetering Sweilanderpolder gegund gekregen op basis van laagste prijs. De kaden van de Sweilanderpolder moeten verbeterd worden. Bij de toetsing van deze kade is namelijk gebleken dat deze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidseisen. De kades hebben een totale lengte van ruim 6 km. Over de gehele lengte wordt de kade verbeterd.

Vanwege de weinig draagkrachtige en slecht doorlatende ondergrond zijn op een aantal locaties met grote ophogingen verschillende ophoogslagen nodig. Tussen deze ophoogslagen zijn rusttijden noodzakelijk, om negatieve gevolgen voor de stabiliteit van de kade tijdens deĀ uitvoering te voorkomen. Vanwege de ligging van het projectgebied word een groot deel van de te verwerken klei aangevoerd over het water. Aan het in te zetten materieel zijn specifieke eisen gesteld. Het verwerken van de klei wordt waar mogelijk uitgevoerd met een 8 tons bulldozer.

Werkzaamheden

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Opruimingswerk
  • Grondwerk
  • Aanbrengen damwandconstructie
  • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden