Meerwaarde voor omgeving
Dijk en kadeversterkingen
Open & meedenkend

Kadeverbetering Zevenhoven

Video
Afbeeldingen
Zevenhoven groot

Klik op een afbeelding om de volledige foto te bekijken

Aannemerscombinatie Oldenkamp – GMB Civiel
Opdrachtgever: Waternet

Project
De kadeverbetering vindt deels binnen en deels buiten de bebouwde kom plaats. Buiten de kernen zal de kade verzwaard worden door het ophogen van het profiel en het aanbrengen van een steunberm van klei. Tevens wordt op enkele locaties damwand of beschoeiing aangebracht.

Binnen de kernen bestaat de verbetering hoofdzakelijk uit het vernieuwen van de beschoeiingen en damwanden en het aanbrengen van een kleikist. Bijzondere aandacht gaat hier uit naar de omgeving omdat de werkzaamheden in de tuinen van de bewoners plaatsvinden.

Locatie
De tussenboezemkade ligt ter hoogte van Zevenhoven en Noordeinde. De totale lengte van de te versterken kade is ca. 4 km.

Planning
De werkzaamheden werden gefaseerd uitgevoerd. Dat betekent dat eerst een gedeelte afgerond wordt voordat met het volgende kadevak gestart wordt. Medio november 2012 startte het team met de werkzaamheden ter plaatse van de Dorpstraat in Zevenhoven. De werkzaamheden zijn medio juli 2013 afgerond.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u de projectwebsite bezoeken:
http://www.kadeverbeteringzevenhoven.nl/